Archiv rubriky: Kopce naší obce

2015 – 03 – 21 „Děkujeme Vám za pěkný den a velmi příjemnou procházku.“

60476f79e0_100599480_v11Tento výlet je akcí KČT Hukvaldy. Start na Hukvaldech u brány do obory, trasa má vést od hradu (480 m n. m.) na Kazničov (601 m n. m.), Palesky, Sklenovskou hůrku (442 m n. m.), Fojtovy vrchy (424 m n. m), Rychaltice s občerstvením u Richarda, kde registrovaní účastníci pochodu dostanou jeden nápoj zdarma, Přední Babí horu (586 m n. m.), Babí horu (620 m n. m.) a Zadní Babí horu (547 m n. m.), s cílem zpět na Hukvaldy ke koupališti. Pokračování textu 2015 – 03 – 21 „Děkujeme Vám za pěkný den a velmi příjemnou procházku.“

2011 – Kopce kolem naší obce 26.3.

26.3.2011 Kazničov

Pro turistické akce hledáme zajímavá místa u nás i v zahraničí. Mnohokrát se ale potvrdí skutečnost, že i v blízkosti bydliště můžeme objevit mnoho zajímavostí. Kazničov v hukvaldské oboře je jedním z nich. Procházíme oborou a stoupáme krásným lesem k vrcholu, kde by nikdo nečekal obrovské kameny a skály prorostlé kořeny vzrostlých dubů a buků.

Pokračování textu 2011 – Kopce kolem naší obce 26.3.

2010 – Kopce kolem naší obce

Prostor před vstupní hlavní bránou do obory se postupně zaplňuje účastníky akce. Od linkového autobusu přichází skupina asi 25 turistů z Ostravy. Letos se nás tady sešlo celkem 115. Mnozí účastníci již absolvovali několik minulých ročníků, přesto si ten letošní, za velmi teplého a slunečného počasí, nenechali ujít.

Pokračování textu 2010 – Kopce kolem naší obce

2009 – Kopce kolem naší obce

21.3.2009 – Účastníci akce se shromažďují u hlavní vstupní brány do obory, letos se nás sešlo 52. Každý dostává startovní bloček (zdarma), který slouží jednak k evidenci počtu účastníků, jednak jako poukázka na bezplatný odběr jednoho nápoje (pivo, víno, čaj, káva …) v „Hospodě u Richarda“ v Rychalticích. Pak se již společně vydáváme zdolávat jeden vrchol za druhým. Je čerstvě napadlý sníh a brzo začne krásně svítit sluníčko. Prostě balada.

Pokračování textu 2009 – Kopce kolem naší obce